KanslietOnline™ Logotyp

Mer tid till det roliga!

Skaffa KanslietOnline™ idag - från 300 kr/mån!

Knyt ihop hela föreningens verksamhet i KanslietOnline. Låt medlemmarna sköta det mesta via hemsidan. Resten delar ledare och administratörer på enkelt. - Ett komplett verksamhetssystem ”Allt iett” som låter alla ägna mer tid åt det roliga!


Hemsida -dator/mobilanpassad

Medlemsregister

Onlinebokning aktivitet & medlemskap

Automatfakturering, OCR, kortbetalning och Swish

Närvaro & full integration med IdrottOnline

Full närvaro & LOK-stödshantering från såväl stat som kommun!

Frigör kraften med KanslietOnline™

KanslietOnline™ är ett webbaserat verksamhetssystem, ett stöd för att klara moderna krav och bli riktigt effektiv i sin administration och kommunikation, ett komplett verksamhetsstöd specialutvecklat för föreningar.

Enkelt att använda på internet som alla kan komma åt när och varsomhelst. Allt för att underlätta för alla både förening, medlemmar och ledare i svenskt föreningsliv.

Hemsida/medlemssida, aktivitetsbokning, fakturering, betalning, gruppmail, ledarfunktioner, webshop, bildgallerier, filarkiv mm.

KanslietOnline™ används dagligen av närmre 100 föreningar, 1000 administratörer/ledare och över 60.000 medlemmar som hjälps åt att dela på arbetet i klubben på ett modernt sätt.

Anmäl ert intresse idag!

Att komma igång är enkelt!

Med vårt startpaket är ni igång inom ett par veckor.
I startpaket ingår import av befintligt medlemsregister, aktivering av medlemmarna, design av hemsida samt full administratörsutbildning.

Just nu 50% rabatt på vårt startpaket - 2 450 kr 4 900 kr

Hemsida

295 kr/mån

  • Support e-post & telefon, 0 kr

Medlemssystem & App

från 300 kr/mån

  • Integration IdrottOnline, 0 kr
  • SSL-certifikat, 0 kr
  • Support e-post & telefon, 0 kr
Antal medlemmar Kostnad
< 200 300 kr/mån
< 400 400 kr/mån
< 800 700 kr/mån
< 1 600 800 kr/mån
< 2 400 900 kr/mån
< 3 200 1 000 kr/mån

"Allt i ett"

Inkluderar allt ovan!

Antal medlemmar Kostnad
< 200 595 kr/mån
< 400 695 kr/mån
< 800 995 kr/mån
< 1 600 1 095 kr/mån
< 2 400 1 195 kr/mån
< 3 200 1 295 kr/mån
Antal medlemmar < 200 < 400 < 800 < 1 600 < 2 400 < 3 200
Hemsida 295 kr/mån 295 kr/mån 295 kr/mån 295 kr/mån 295 kr/mån 295 kr/mån
Support e-post & telefon 0 0 0 0 0 0
Medlemssystem & App 300 kr/mån 400 kr/mån 700 kr/mån 800 kr/mån 900 kr/mån 1 000 kr/mån
IdrottOnline - integration 0 0 0 0 0 0
HTTPS - säkerhetscertifikat 0 0 0 0 0 0
Support e-post & telefon 0 0 0 0 0 0
"allt i ett" 595 kr/mån 695 kr/mån 995 kr/mån 1 095 kr/mån 1 195 kr/mån 1 295 kr/mån

*priser exklusive moms. uppdaterade 29 september 2023

Några föreningar om KanslietOnline™

KanslietOnline erbjuder en personlig kontakt och ett engagemang. Ett modernt, komplett föreningsregister som kraftfullt stöttar både medlemmar, ledare och administratörer i den löpande verksamheten. Väl utvecklade betal-, anmälnings-och register-funktioner vilka underlättat för föreningen och uppskattas av medlemmarna. Exceptionellt bra stöd från utvecklare/support med stor öppenhet och intresse för feedback och vidareutveckling av funktioner och ytterligare systemutveckling.

Fredrik Wickström Karlskrona gymnastikförening

KanslietOnline har bidragit till att vi kraftigt kunnat utöka vår verksamhet med bl.a. babysim i 3 nya anläggningar, ökat vårt medlemstal med 50% samt att vi på ett enkelt sätt kan kommunicera med ledare, deltagare och föräldrar.

Hans Chrunak Klubbchef Täby Sim

Vi ökade våra bokningar med 15% redan första terminen. Vi fick dessutom bättre kontroll på våra inbetalningar som var sena och vi kunde ta tag i det tidigare. Man får en mycket tydlig överblick över hela verksamheten.

Stefan Adlerborn Verksamhetschef SK Laxen

Vi har kunnat utöka vår kursverksamhet och har idag 97% beläggning på våra 60 grupper. Samtidigt har vi minskat tiden vi lägger på anmälningar och betalningar motsvarande en 75%-tjänst som vi nu kan använda för att förbättra verksamheten.

Några funktioner

Medlemsregister

Medlemmar
Medlemmar

Avancerad sökfunktion av medlemmar med enkel åtkomst till kommunikation via e-post/sms-utskick, underlag och fakturering av medlemsavgifter och mer!

Medlemstyper
Medlemstyper

Automattagga medlemmar efter ålder, inställningar för direktmedlemskap eller familjemedlemskap - samla hela familjen under samma avgift!

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter

Översikt över medlemsavgifter - fakturera samtliga aktiva med en knapptryckning!
Enkel åtkomst för betalprickning och hantering av påminnelser.

Aktiviteter & Närvarohantering

Dashboard
Dashboard

Kraftfull dashboard med bokningsstatistik, snabbsök av medlem och aktivitet, samt information om medlemmar och pågående/kommande tillfällen.

Verksamhetstyper/nivåer
Verksamhetstyper/nivåer

Dela in verksamheten i sektioner, typer och nivåer med individuella inställningar för automatfakturering, avbokning samt betalalternativ.

Aktiviteter
Aktiviteter

Hjärtat i verksamheten, snabb och enkel hantering av aktiviteter, tillfällen, närvarorapportering, bokningar och fakturering från en centraliserad vy.

Ekonomi

Fakturering och uppföljning
Fakturering och uppföljning

Enkel överblick och kraftfull sökfunktion för att se faktureringsläget, se vilka som betalat samt enkel uppföljning/hantering av påminnelsefakturor.

Konteringsdimensioner
Konteringsdimensioner

Funktionalitet och redovisningsfunktion med konto, kostnadsställe och projektnummer. Ta ut underlag månadsvis eller för enskild period för att hålla koll på läget.

Statistik
Statistik

Statistik över medlemmar, konton, erlagda avgifter, fakturerat och ej betalt. Följ läget termins eller årsvis på hela verksamheten eller på enskild verksamhetstyp.


Hemsida & medlemsregister "allt i ett"

Drift & Backup

SSL-certifikat

Obegränsat lagringsutrymme

Support

Alltid senaste version

IdrottOnline - Fullt LOK-stöd och närvarohantering

KanslietOnline™ har ett unikt samarbete med RFs IdrottOnline. Vi är först i Sverige att erbjuda våra idrottsklubbar full integration för medlems- och aktivitetshantering med Riksidrottsförbundets nationella system IdrottOnline.

För föreningarna innebär det att de kommer kunna effektivisera sin administration ytterligare, samtidigt som de får tillgång till full närvaro- och LOK-stödshantering från såväl stat som kommun inför det kommande året.


Swedbank Pay

Swedbank Pay - kortbetalning nu 99 kronor/månad!

Låt medlemmarna betala sina fakturor online, direkt vid bokning eller vid efterfakturering. Med den uppdaterade lösningen från Swedbank Pay är ni igång på bara en vecka och med lägsta kostnaderna på marknaden!

99 kronor i månadsavgift, Swish 4 kr och kort från 1 kr + 1,25% per transaktion!

Visa MasterCard Swish

SMSGrupp

SMSgrupp – nå hela klubben med gratis-sms

Nu får ledare och administratörer möjligheten att snabbt nå ut till alla grupper i föreningen. I samarbete med SMSgrupp har vi byggt in deras gratistjänst som möjliggör utskick till medlemmar via vanliga SMS och enkelt löser behovet att snabbt kunna kommunicera med flera samtidigt. Med SMSgrupp blir SMS ett effektivt verktyg för planering, koordinering eller chatt när det ska gå undan.